You are currently viewing Amalie fra København
Amalie er meget glad for sit studie

Amalie er indfødt københavner. Hun læser lingvistik/sprogvidenskab på Københavns Universitet.
Hun kan slet ikke forstille sig at bo andre steder end i storbyen. 
Amalie tænker ikke, at hun taler med dialekt, for alle forstår, hvad hun siger.

Amalie taler det man kalder lavkøbenhavnsk – lige som Kim Larsen. Det modsatte er højkøbenhavnsk som dronning Margrethe taler.
Amalie er ivrig Dungeons & Dragonsspiller og interesserer sig for sang og teater.

Amalie mener ikke, at vi vil miste noget ved ,at dialekterne forsvinder. Hun mener, at sproget altid har været dynamisk, og at vi altid har hentet nye ord ind fra andre lande (låneord).
I dag er det meget engelsk og kinesisk, der præger vores sprog, hvor det igennem historien har været tysk og fransk i de finere kredse.

Amalie synes selv, at københavnere kan være lidt for smarte i deres væremåde og hun tager lidt afstand til det. Hun synes, det er meget charmerende at høre dialekter fra andre egne af Danmark.