You are currently viewing Gette fra Fur

Gette arbejder som kustode på Museum Salling i Skive kommune. Gette er fra øen Fur i Limfjorden.
Den lille ø er verdensberømt pga. moleret.

Moleret blev dannet på bunden af et hav, der dækkede det meste af Danmark for 55 millioner år siden.
Moleret er verdensberømt for sit indhold af velbevarede fossile fisk, insekter, krybdyr og planter.
Det indeholder ca. 200 vulkanske askelag, som er dannet under gentagne vulkanudbrud i forbindelse med åbningen af Nordatlanten mellem Norge og Grønland.

Gette er indfødt furbo og hun kunne ikke drømme om at bo andre steder.

Gette er ægte jysk og furbo.
Hun syntes at sjællændere taler med lidt for store ord og bruger for mange superlativer (tillægsord) f.eks. at noget er super, unikt. Ordet elsker tager man ikke i sin mund på Fur, der siger man i stedet, at du er ok eller jeg er glad i dig.

Gette arbejder som kustode på Salling museum i Glyngøre
Glyngøre Museum