Dialekter kan være et spændende emne at arbejde med. Både sprogligt og i forhold til holdninger og fordomme.

Materialet består af korte artikler og film som oplæg, samt en række film, hvor personer fra forskellige egne af landet fortæller på deres dialekt. Tanken er, at eleverne ud fra artiklerne og et udvalg af film kan arbejde med opgaverne.
Afhængig af hvor lang tid, du som lærer vil bruge på emnet dialekter, kan eleverne vælge enkelte opgaver og film, som de vil arbejde med.

Som introduktion til emnet vil det være hensigtsmæssigt at få eleverne til at tale om, hvad de forstår ved dialekter. Prøv at placer de forskellige dialekter på et danmarkskort.
Lad eleverne komme med forslag på ord og udtryk, de mener, kommer fra forskellige egne af landet.
Tag en snak om hvordan de opfatter personer der taler dialekt.
Synes eleverne det er godt eller dårligt at dialekterne forsvinder og sproget ensrettes. Noter argumenterne på tavlen.
Snak om der er nogle i klassen, eller om eleverne kender nogle, der snakker dialekt.

En god måde at begynde timerne på, kan være at synge en sang på dialekt og efterfølgende lade eleverne oversætte teksten til rigsdansk.

Ud for en del film er der en sang tekst på dialekten. I kan finde mange andre sange på dialekter.

Hvis der på skolen eller i jeres lokalområde er folk der taler dialekt, så lad eleverne forberede og lave interview med en person der taler dialekt. Det kan være spørgsmål som, hvorfor taler du dialekt? Hvordan er dine holdning, til folk der taler dialekt? Hvordan opfatter folk dig, når du taler med dialekt? Vil det betyde noget, hvis dialekterne forsvinder?

For at undersøge hvordan mobiliteten i samfundet har udviklet sig, kan eleverne undersøge hvordan deres egen families mobilitet har været. Hvor er deres oldeforældre og bedsteforældre født og hvor har de boet? Hvor meget har de flyttet rundt i livet? Har det betydet noget for deres sprog?

En sjov mulighed for at snakke dialekt, kan være at klassen og lærerne tage kontakt med en skole et andet sted i landet. I kan så kommunikere med dem via zoom, Skype eller lignende. Derved kan eleverne lave interview med elever i andre egne af landet og høre, og spørge dem om, hvad det betyder for dem, at have deres dialekt eller om at være tosproget?.

Den ultimative opgave vil være, at eleverne efter undersøgelse og brug af filmene og det danske sprog, tilrettelægger en lejrskole til en eksotisk egn af Danmark, hvor sprog og kultur er markant anderledes.
Der kan eleverne efter arbejdet med filmmaterialet og opgaver på hjemmesiden, selv producerer små videoklip, hvor de interviewer elever på den skole de besøger og spørger ind til deres lokale sprog og egnskultur og hvilke værdier og rolle det har i deres liv.

Eleverne kan evt. bo et døgn i en værtsfamilie og dermed fremme den praktiske tilgang til et andet sprog og livsform. De kan lave små videooptagelser eller billeder fra deres besøg som gør stoffet nemmere at dele med resten af klassen og deres familie.

Efterfølgende kan klassen fremlægge og diskuterer værdibegreber og evaluere på den sproglige studietur til en fremmede og ukendt egn af Danmark.

En ekstra bemærkning:
Når vi tænker på dialekter, tænker mange ofte på de dialekter, vi kan høre i gamle danske film som fx de Morten koch´ske ”vææææst sjællændere” og Nissebandens Holme Olstrup sjællandsk mm.

Sproget er dynamisk og udvikler sig hele tiden. Det gør dialekterne også. De gamle dialekter vi kender fra film findes i dag udelukkende blandt de ældre generationer. Sprogforskere siger også klart og tydeligt at dialekterne udvaskes og forsvinder.

Her i projektet har vi forsøgt at finde yngre personer, der taler dialekt – og det har ikke været nemt, for mange steder er sproget og dialekterne væk. Ikke des mindre er der fortsat nuancer i sproget.
Ane fra Vestsjælland tager fx ikke hjem til mormor, hun tager nemlig hjem til mårmor selvom det er den samme person Ane snakker om.

Men forskellighederne er der. Både de rent sproglige og mentaliteten.

Vi håber du og dine elever får glæde af materialet.

God arbejdslyst