You are currently viewing Christian fra Vendsyssel
Christian fra Hirtshals

Christian kommer oprindelig fra Hirtshals og har altid talt vendelbomål med sine forældre.
I dag bor Christian i Vester Hassing tæt ved Aalborg.

Christian har mange tillidshverv. Han har bl.a. andet været medlem af etisk råd og er nu medlem af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland.

Christian arbejder som projektleder. Han er tydeligt tosproget, for et er at tale vendelbomål med sine forældre, noget andet er, at Christian syntes, han er nødsaget til at tale rigsdansk på arbejde som projektleder og konsulent.

Christian føler et sammenhold med sine forældre, når de taler dialekt, og håber ikke, at dialekterne forsvinder med de kommende generationer, men han taler ikke dialekt med sin kone og lille søn, da det virker unaturligt… så det er lidt af et dilemma.

Christian fra Vendsyssel
Christian nyder ofte naturen ved Limfjorden