I medier som f.eks. tv – og radioprogrammer og reklamer bliver der ofte brugt dialekter.

Find eksempler på dialekter i medier og forklar, hvad formålet er.
Du kan evt. se filmen nr. fire med sprogforskeren Pia, hvor hun fortæller om danskernes holdninger til sproglige variationer.

Hvordan fremstår personer, der taler dialekt i reklamer og medier?

Hvorfor har man valgt at bruge dialekt i de eksempler, I finder?