You are currently viewing Charlotte fra Rønne på Bornholm
Charlotte fra Rønne på Bornholm

Charlotte er fra Rønne på Bornholm. Hun arbejder på et kro og er aktiv i en teaterforening.

Charlotte har ikke mange venner på sin egen alder, der taler med dialekt. Derfor slår hun automatisk over i rigsdansk, fordi det virker mest naturligt. På sit arbejde er der en pedel på 80 år, som også taler dialekt, så de får sig en god sludder på bornholmsk hver dag, og så er der ingen af gæsterne, der forstår, hvad de siger.

Da Charlotte gik i skole i Rønne, blev de ikke opfordret til at tale dialekt – tværtimod kunne hun få et rap over fingrene og blive irettesat og bedt om at tale ordentligt dansk. Derfor talte Charlotte kun dialekt med sin familie.
Charlotte har to børn, og de er ikke interesseret i at tale med dialekt, så hun mener, det bornholmske sprog vil forsvinde med den næste generation.

I gamle dage var det lidt finere, når man kom fra Rønne frem for resten af øen. Så talte man rønnefint. Her kan du høre, hvordan bornholmsk og rønnefint lyder:

Charlotte i receptionen på kroen.
Kik ind i køkkenet på kroen