You are currently viewing Dialekt eller sociolekt
Ane fra Vestsjælland

Forskellen mellem dialekt og sociolekt er et definitionsspørgsmål, fordi mange også betragter sociolekt som en dialekt. Folk som får f.eks. universitetsuddannelser og flytter til de større byer, de går ind i en middelklasselivsstil og dropper typisk dialekten.
Dermed kan der være et sammenfald mellem sociolekter og dialekter.

I Danmark har man primært brugt begrebet sociolekt om to typer københavnsk. Man taler om højkøbenhavnsk og lavkøbenhavnsk. Højkøbenhavnsk var den øvre middelklasses københavnsk – det finere sprog – og det er det, der har været model for det rigsdanske. Det lavkøbenhavnske har man knyttet til arbejderklassen, noget der har været udskældt for at være meget grimt dansk. Det lavkøbenhavnske har træk, der har bredt sig til hele landet, fordi det alligevel har en form for fascination. Når Kim Larsen og andre personligheder, har talt lavkøbenhavnsk, så har det lydt spændende og interessant, og det har mange gerne villet kopiere.

Her forklarer Ane, der studerer lingvistik på Københavns Universitet om sociolekter.