Sproget er det, der former og skaber vores identitet. Det danske sprog og det enkelte individ er uadskilleligt forbundet og det er en del af vores personlighed. Sproget er et socialt redskab. Interaktion med andre mennesker sker gennem sproget. Fælles sprog forbinder os og skaber fællesskabsfølelse og tryghed.

Det er gennem sproget, vi møder verden. Når vi lærer og leger med sproget, afsøger det sig selv i sproglig form og kigger ind i sjælen på andre. Sproget giver os mulighed for at forarbejde det, vi ser og oplever.
Vi bruger vores sprog forskelligt og varierer det, afhængigt af de forskellige grupper og sammenhænge, vi er i.

Sproget er derfor med til at definere vores identitet i kraft af ordvalg, tonefald og udtale mm.

Er dialekterne på vej til at forsvinde?

Sproget har ændret sig meget siden Hamlet huserede på Kronborg omkring år 1600 -
eller H. C. Andersen skrev sine eventyr i 1860 erne.

Er dialekterne på vej til at forsvinde

Et sprog er ikke statisk, det udvikler sig konstant. Vi tager hele tiden nye ord ind i vores sprog.

To gange om året tilføjer Det Danske Sprog – og Litteraturselskab omkring 600 – 900 ord til den danske ordbog.
Det kan være ord, vi sammensætter på en ny måde, og ordene derfor får en ny betydning som f.eks. flokimmunitet, hjemmekarantæne og smitteopsporing, der alle er ord, der er taget i brug i forbindelse med coronapandemien. Det kan også være vendinger og ordspil, en gruppe i gennem længere tid har brugt, der bliver almindelige og derfor optages i ordbogen som f.eks. ”Banditter i habitter” og ”Svinge dankortet”.

Når sproget konstant udvikler sig, er det klart, at en del ældre ord og talemåder mister deres betydning og derfor bliver brugt mindre – og måske slet ikke forstås efter hensigten af yngre grupper. Således er der ikke mange yngre, der forstår de gamle talemåder og ordsprog som f. eks. Fusentast, vindbøjtel eller at være pot og pande.

Når sproget konstant udvikler sig, betyder det også, at dialekter og mange af de øvrige særegenskaber, der er knyttet til vores forskellige egnskulturer rundt om i landet, er stærkt på vej til at forsvinde. Ikke bare vores sprog, men hele vores kultur bliver på den måde påvirket og udvikler sig.

Nogle mener, det er ærgerligt og taler om, at vi både i sproget og vores kultur bliver ensrettet og amerikaniseret / globaliseret, mens andre mener, at det er en naturlig udvikling.